Dotacje dla jednostek OSP 2024 - woj. zachodniopomorskie

list W: Dotacje Opublikowano:
Dotacje dla jednostek OSP 2024 - woj. zachodniopomorskie

Ponad 20,5 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich zostanie przyznane Ochotniczym Strażom Pożarnym w województwie zachodniopomorskim, zwiększając ich potencjał w działaniach ratowniczych i zabezpieczających. Dofinansowanie to krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnych społeczności, umożliwiając OSP zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznych akcji ratowniczych.

 

Dotacje dla OSP z woj. zachodniopomorskiego

Program dofinansowania, organizowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, ma na celu wsparcie potencjału służb ratownictwa w zwalczaniu skutków zmian klimatycznych. W ramach inicjatywy, beneficjenci mogą uzyskać środki finansowe na projekty, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności działań ratowniczych oraz minimalizacji negatywnych konsekwencji związanych ze zmianami klimatu. 

 

Kto może wziąć udział w dofinansowaniu?

Udział w programie mogą zgłosić jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz te, które planują dołączyć do tego systemu dzięki realizacji projektu, będą miały możliwość ubiegania się o środki do 15 marca 2024 roku.

 

Co pokryją dotacje dla OSP?

W ramach tego naboru, organizacje będą mogły wnioskować o wsparcie finansowe na zakup różnych rodzajów wyposażenia, takich jak pojazdy ratowniczo-gaśnicze, środki ochrony dla strażaków, sprzęt pożarniczy, urządzenia łączności i sygnalizacyjne, pompy, zestaw pomocniczy medyczny oraz sprzęt związany z działaniami mającymi na celu likwidację skutków klęsk żywiołowych.

 

Kwestie finansowe - dotacje OSP dla woj. zachodniopomorskiego

 

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 "Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego", Działanie 2.15 "Wzmocnienie służb ratownictwa" zaplanowano wsparcie skierowane na zwiększenie potencjału służb ratowniczych w zakresie usuwania skutków zmian klimatycznych. Nabór projektów realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego odbywa się w trybie konkurencyjnym, z maksymalnym poziomem dofinansowania wynoszącym 85% kwalifikowalnych wydatków. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze to 20 590 000 PLN.Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem aplikacji WOD2021 dostępnej na stronie internetowej wod.cst2021.gov.pl/.

 

Realizacja dotacji dla OSP 2024

 

Realizacja dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) otwiera możliwości na zakup niezbędnego sprzętu i produktów, które są kluczowe dla efektywności i bezpieczeństwa działań ratowniczych. Sklepstrazacki.pl, oferuje szeroki wybór wyposażenia, w tym:

  • węże pożarnicze, 

  • agregaty prądotwórcze, 

  • sprzęt ochrony osobistej, 

  • narzędzia ratownicze,

  • urządzenia do gaszenia pożarów. 

 

Wykorzystanie środków z dotacji na zakup tych produktów znacząco podnosi gotowość jednostek OSP do reagowania na sytuacje kryzysowe, zwiększając ich zdolności interwencyjne oraz wpływając pozytywnie na bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

 

Dodatkowe informacje - dofinansowanie OSP

Zachęca się do składania wniosków instytucje organizujące służby ratownicze na terenie województwa, które planują zwiększyć swoje możliwości reagowania na skutki zmian klimatycznych, w szczególności w zakresie walki z klęskami żywiołowymi. Nabór wniosków trwa od 31 stycznia 2024 r. do 15 marca 2024 r., a wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl.


Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw swój komentarz

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień