Dotacja WFOŚiGW dla OSP i MDP - woj. mazowieckie

list W: Dotacje Opublikowano:
Dotacja WFOŚiGW dla OSP i MDP - woj. mazowieckie

 

Doposażenie OSP i MDP 

 

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) to niezwykle istotny element strategii zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom. Program ten, dofinansowywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ma na celu zwiększenie skuteczności służb ratowniczych na terenie województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.

 

Wsparcie dla OSP i MDP

Głównym celem programu jest zapobieganie, ograniczanie i likwidowanie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz poważnych awarii. Działania te mają na celu podniesienie efektywności działań OSP i MDP, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ochronę środowiska. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz zasad określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki funduszu są alokowane na poszczególne edycje programu, a ich wysokość może być modyfikowana w trakcie trwania programu.

 

Do kiedy złożyć wniosek o dotacje dla MDP i OSP?

Terminy składania wniosków o dofinansowanie dla OSP i MDP są ustalane i ogłaszane przez Zarząd Funduszu. Wnioski należy dostarczyć do siedziby Biura Wojewódzkiego Funduszu w Warszawie przed wyznaczonym terminem. Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone odpowiednimi podpisami, a o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do Funduszu. 

 

Dofinansowanie dla jednostek OSP i MDP

Dofinansowanie obejmuje zakup nowego sprzętu oraz wyposażenia dla OSP i MDP. Wśród sprzętu, który może być objęty dofinansowaniem, znajdują się m.in.:

Dodatkowo, program obejmuje także zakup umundurowania i wyposażenia osobistego, takiego jak:

 

Warunki dofinansowania

Fundusz może pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 25 000 zł w 2024 roku. OSP realizujące zadania na terenie województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie, o ile wywiązują się z obowiązków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnymi karami pieniężnymi.

 

Mierniki efektu ekologicznego

Efekty ekologiczne mierzone są poprzez liczbę zakupionego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Szczególna uwaga jest również zwracana na doposażenie MDP, co ma na celu przygotowanie młodego pokolenia do przyszłych działań ratowniczych i ochrony środowiska

 

Dofinansowanie dla jednostek OSP na terenie woj. mazowieckiego

Doposażenie OSP i MDP jest kluczowym elementem w strategii zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, strażacy mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu, co znacząco podnosi ich skuteczność i bezpieczeństwo działań ratowniczych. Warto inwestować w te działania, aby zapewnić lepszą ochronę zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu.
Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw swój komentarz

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień