Dofinansowanie dla OSP w województwie śląskim

list W: Dotacje Opublikowano:
Dofinansowanie dla OSP w województwie śląskim

Czy Twoja gmina już się zgłosiła do Konkursu Marszałkowskiego na 2024 rok? To wyjątkowa okazja dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w województwie śląskim, by zyskać dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania. Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył aż 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych jednostek OSP.

Dotacje dla OSP w województwie śląskim

Konkurs ma na celu nie tylko zwiększenie gotowości operacyjnej OSP, ale również podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu, umundurowania, a nawet na remont lub zakup pojazdów specjalistycznych.

 

  • Dostępność: Dla gmin z województwa śląskiego.
  • Kwota dotacji: 2 000 000 zł
  • Wnioski: Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2024 r.
  • Wykorzystanie dotacji: Do 31 października 2024 r.

 

To doskonała szansa, aby wesprzeć lokalne jednostki OSP i zapewnić im lepsze wyposażenie do działań ratowniczych. Zachęcamy gminy do skorzystania z tej możliwości!

 

sprzet dla jednostek OSP

Jaka kwota dotacji przypada na jednostkę OSP?

W ramach konkursu marszałkowskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w województwie śląskim, maksymalna kwota pomocy finansowej dla jednej gminy wynosi 30 000 zł brutto. Na jedną jednostkę OSP przypada maksymalnie 10 000 zł. Przyznaną dotację gmina otrzyma po przedstawieniu faktury zakupu sprzętu wymienionego we wniosku. To znaczące wsparcie finansowe pozwala na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zwiększając gotowość ratowniczą jednostek OSP.

 

Na co można przeznaczyć dotacje dla OSP?

 

Pieniądze z dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) mogą być wykorzystane na szeroki zakres zadań. Do bieżących wydatków kwalifikują się zakupy sprzętu takiego jak węże pożarnicze, latarki, hełmy, radiotelefony, a także specjalistyczne umundurowanie używane w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie i kominiarki. Ubrania koszarowe nie są jednak uznawane za wydatek kwalifikowany.

 

W ramach zadań inwestycyjnych dopuszczalne są zakupy zestawów hydraulicznych, motopomp oraz remont lub zakup pojazdów specjalistycznych, w tym samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych. Możliwy jest również remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego.

u nas zrealizujesz dotacje osp

Kto może otrzymać dotacje OSP?

Aby uczestniczyć w konkursie marszałkowskim dla OSP, gmina może złożyć tylko jeden wniosek na maksymalnie trzy jednostki OSP działające na jej terenie. Wnioski należy składać w terminie określonym w harmonogramie konkursu. Ważnym warunkiem jest również to, że w konkursie mogą brać udział tylko te jednostki OSP, które nie otrzymały dofinansowania w ramach konkursu marszałkowskiego organizowanego w roku 2023.

Gdzie zrealizować dotacje dla OSP w 2024 r.

Dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursów marszałkowskich czy innych programów, kluczowe jest znalezienie odpowiedniego dostawcy sprzętu. Jednym z polecanych miejsc, gdzie możecie zrealizować swoje dotacje jest Sklepstrazacki.pl. 

 

SklepStrażacki.pl oferuje szeroką gamę sprzętu ratowniczego i gaśniczego, umundurowania, a także specjalistycznego wyposażenia dla strażaków. Nasza oferta obejmuje między innymi węże strażackie, sprzęt do ratownictwa technicznego, detektory i aparaty oddechowe, co czyni ich idealnym partnerem dla jednostek OSP.

 

Korzyści płynące z realizacji dotacji dla OSP w sklepstrazacki.pl:

 

  1. Szeroki asortyment: Od umundurowania po zaawansowany sprzęt ratowniczy.

  2. Jakość i niezawodność: Produkty spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa.

  3. Elastyczność: Możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb jednostki.

 

Czy warto skorzystać z dofinansowania dla OSP?

Realizacja dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) jest ważna, ponieważ zapewnia niezbędne środki na zakup sprzętu i wyposażenia, które są kluczowe dla skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Umożliwia modernizację jednostek OSP, podnosząc ich efektywność i zdolności ratownicze. Dzięki temu, OSP są lepiej przygotowane do ochrony życia i mienia w swoich społecznościach, co przekłada się na większe bezpieczeństwo lokalne. Realizacja dotacji to także inwestycja w rozwój lokalnej infrastruktury bezpieczeństwa pożarowego.

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw swój komentarz

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień